Lindegren & Partners AB

Omvärldsbevakning
Vilka omvärldstrender kan förstärka ert budskap?
Omvärldsbevakning

Omvärldsbevakning

Vilka omvärldstrender kan förstärka ert budskap?

De globala målen för hållbar utveckling med Agenda 2030, urbanisering, digitalisering och nya koncept inom e-handel och sociala medier skapar nya förutsättningar för innovationer och innovatörer.

Flera aktörer involveras kring en innovation och utöver ny teknik är sociala och ekologiska värden alltmer prioriterade för att exempelvis beskriva en stads attraktionskraft eller för att bedöma efterfrågan av en ny tjänst eller produkt.

Innovation är prioriterat av många skäl på den globala politiska agendan och det satsas stora resurser för att stimulera innovation och innovativa miljöer.

 Det är prioriterat i dagsläget att intressera nya målgrupper för innovation.
Man vill gärna få fler individer att bli innovatörer för att stimulera befintliga och nya näringar att växa.

Ebba Lindegren, Lindegren & Partners har erfarenhet av opinionsbildning till riktade målgrupper via nytänk kring involvering och storytelling. Det kan handla om att anknyta till framtidsfrågor och ge andra associationer som i sin tur föder nya tankar hos målgruppen. Kanske kan jag hjälpa er innovation att visualiseras på nya sätt för att attrahera finansiering och nya partners.

Se även:

Kontakt

Christina Lindegren & Partners AB
Ebba Lindegren
Närtunavägen 409
76294 Rimbo
Tel: 070-2369600
Email: ebba@lindegren.se
LinkedIn