Christina Lindegren & Partners AB

Kontakta oss

Besök oss

Närtunavägen 409, 76294 Rimbo 

Christina Lindegren

Mobil: 070 531 4718
Email: christina@lindegren.se
LinkedIn

Ebba Lindegren

Mobil: 070 236 96 00
Email: ebba@lindegren.se
LinkedIn

Uppdrag

Jag har sedan starten 1988 arbetat med uppdrag inom stat, kommun och landsting, riksorganisationer, universitet, kyrkan, försvaret och företag.

Bland uppdragsgivarna kan nämnas:

IVA, Norrköpings kommun, Exportrådet ,Röda Korset, Flens kommun, Västerås kommun, IL Returpapper, Norrköpings kommun, Stockholms stadsbyggnadskontor, Saco, Sundsvall kommun, Eurostop, Stadshypotek Västmanland, PackForsk, Pleiad Real Estate AB, Haninge kommun, Lerums kommun, Temaplan, Sveriges Läkarförbund, AMUGruppen, TCO, Metall, Länsstyrelsen i Gävleborgs län, SAF, Solna stad, Enköpings kommun, Näringslivets Ekonomifakta, Länsstyrelsen i Uppsala län, Upec IT, Swerock AB, TBV, Svensk Energi, Wasatornet Invest AB, utvecklingsrådet för den statliga sektorn, Kunskapshuset, Norrtälje kommun, TCO Development, Södertälje kommun, Rimbo pastorat, Göteborgs universitet, Veolia Vatten AB, Försvarsmakten, Region Västmanland, Riksförbundet BRIS, Högskolan Gävle, Sveriges lantbruksuniversitet.