Lindegren & Partners AB

Christina Lindegren

Utvecklar chefer och verksamheter.

Presentation

Lednings – och verksamhetsutveckling

Chefer behöver någon som lyssnar. Någon som stimulerar till omprövning och som kan gå in i verksamheten operativt, om så krävs.

Uppdrag

Exempel på uppdragsgivare inom stat, kommun, organisationer, regioner, kyrkan och företag.

Uppdrag

Jag har sedan starten 1988 arbetat med uppdrag inom stat, kommun och landsting, riksorganisationer, universitet, kyrkan, försvaret och företag.

Bland uppdragsgivarna kan nämnas:

IVA, Norrköpings kommun, Exportrådet ,Röda Korset, Flens kommun, Västerås kommun, IL Returpapper, Norrköpings kommun, Stockholms stadsbyggnadskontor, Saco, Sundsvall kommun, Eurostop, Stadshypotek Västmanland, PackForsk, Pleiad Real Estate AB, Haninge kommun, Lerums kommun, Temaplan, Sveriges Läkarförbund, AMUGruppen, TCO, Metall, Länsstyrelsen i Gävleborgs län, SAF, Solna stad, Enköpings kommun, Näringslivets Ekonomifakta, Länsstyrelsen i Uppsala län, Upec IT, Swerock AB, TBV, Svensk Energi, Wasatornet Invest AB, utvecklingsrådet för den statliga sektorn, Kunskapshuset, Norrtälje kommun, TCO Development, Södertälje kommun, Rimbo pastorat, Göteborgs universitet, Veolia Vatten AB, Försvarsmakten, Region Västmanland, Riksförbundet BRIS, Högskolan Gävle, Sveriges lantbruksuniversitet.

Christina Lindegren presentation bild

Vad gjorde du innan du startade ditt företag?

Då, 1988, hade jag varit chef i Nacka kommun, HR-konsult och rekryterare på Sveriges Industriförbund (ingår numera i Svenskt Näringsliv), kanslichef och projektledare på Näringslivets Ekonomifakta, initiativtagare och VD för tidningen Kvinnor & Ekonomi, chefs- och specialistrekryterare på John Stork International, sedermera Korn Ferry.

Då, när jag startade företaget, ville jag arbeta med HR-frågor och kommunikation på ett mer kvalitativt sätt, ge ett slags mervärde. Strävan var att arbeta med en grupp uppdragsgivare under längre tid, som ett slags ”huskonsult”. Så har det också blivit i hög grad men jag tar självklart enstaka och kortare uppdrag. Verksamheten var huvudsakligen inriktad på chefsrekrytering men har genom ett förtroendefullt samarbete med ett antal uppdragsgivare breddats.

Nu arbetar jag främst som en resurs till chefer i deras dagliga arbete, både strategiskt och operativt. Det handlar om intern och extern kommunikation, kompetensanalys, karriär rådgivning eller att ge en second-opinion i slutskedet av en rekryteringsprocess, att se över organisationsformer och effektivitet. Den kan vara att fungera som kursledare eller moderator. Knepiga personalärenden – ”gubbröra och kärringknutar”-kan oftast bäst tas om hand av en extern resursperson.

Centralt i mina uppdrag är kommunikation. Att våga ge information, på tydligt och omtänksamt sätt.

Jag skräddarsyr mina insatser efter det aktuella uppdraget och har givetvis ett nätverk av specialister omkring mig.

Sedan 2018 arbetar Ebba Lindegren i företaget. Ebba har bred erfarenhet av utvecklingsarbete och samverkan inom innovations- och finansieringsområdet.

Vi har vår bas på Närtunavik i lantlig miljö nära Arlanda med goda mötesresurser men vi träffar våra uppdragsgivare var helst det passar.

Kontakt

Christina Lindegren & Partners AB
Christina Lindegren
NÄRTUNAVÄGEN 409
76294 RIMBO
Tel: 070-531 47 18
Email: christina@lindegren.se
LinkedIn