Lindegren & Partners AB

Christina Lindegren
Christina Lindegren arbetar som rådgivare och är specialiserad på lednings- och verksamhetsutveckling.
Presentation

Lednings – och verksamhetsutveckling

Christina Lindegren arbetar som rådgivare och är specialiserad på lednings- och verksamhetsutveckling.

Uppdrag

Har man en noga utformad och kommunicerad kravprofil är det lättare att komma till ett beslut i koncensus.

Track record

Uppdrag

Företaget har sedan starten 1988 arbetat med uppdrag inom stat, kommun och landsting, riksorganisationer, universitet, kyrkan, försvaret och företag.

Bland uppdragsgivarna kan nämnas:

IVA, Norrköpings kommun, Exportrådet ,Röda Korset, Flens kommun, Västerås kommun, IL Returpapper, Norrköpings kommun, Stockholms stadsbyggnadskontor, Saco, Sundsvall kommun, Eurostop, Stadshypotek Västmanland, PackForsk, Pleiad Real Estate AB, Haninge kommun, Lerums kommun, Temaplan, Sveriges Läkarförbund, AMUGruppen, TCO, Metall, Länsstyrelsen i Gävleborgs län, SAF, Solna stad, Enköpings kommun, Näringslivets Ekonomifakta, Länsstyrelsen i Uppsala län, Upec IT, Swerock AB, TBV, Svensk Energi, Wasatornet Invest AB, utvecklingsrådet för den statliga sektorn, Kunskapshuset, Norrtälje kommun, TCO Development, Södertälje kommun, Rimbo pastorat, Göteborgs universitet, Veolia Vatten AB, Försvarsmakten, Landstinget Västmanland, Riksförbundet BRIS, Högskolan Gävle

Vad gjorde du innan du startade ditt företag?

Då, 1988, hade jag varit chef i Nacka kommun, HR-konsult och rekryterare på Sveriges Industriförbund (ingår numera i Svenskt Näringsliv), kanslichef och projektledare på Näringslivets Ekonomifakta, initiativtagare och VD för tidningen Kvinnor & Ekonomi, chefs – och specialistrekryterare på John Stork International, sedermera Korn Ferry.

Då, när jag startade företaget, ville jag arbeta med HR-frågor på ett mer kvalitativt sätt, ge ett slags mervärde.  Strävan var att arbeta med en grupp uppdragsgivare under längre tid, som ett slags ”huskonsult”. Så har det blivit i hög grad men jag tar självklart enstaka och kortvariga uppdrag.

Verksamheten var huvudsakligen inriktad på chefsrekrytering men har genom ett förtroendefullt samarbete med ett antal uppdragsgivare breddats till rådgivning om chefs- och ledarskap, intern och extern kommunikation och till kompetensanalys och organisationsöversyner. Knepiga personalärenden, mentorskap och coaching har under senare tid hamnat i fokus.

Jag har valt att inte arbeta med ”fasta modeller”, egna och andras, utan helt skräddarsy mina insatser efter det individuella uppdraget. Uppdraget får aldrig anpassas efter några färdiga mallar. Att arbeta med ett nätverk av specialister inom olika områden är en självklarhet för mig.

Sedan 2018 arbetar Ebba Lindegren i företaget. Ebba har bred erfarenhet av utvecklingsarbete och samverkan inom innovations- och finansieringsområdet.

 

Kontakta mig

Christina Lindegren & Partners AB
Christina Lindegren
NÄRTUNAVÄGEN 409
76294 RIMBO
Tel: 08-51293160, 070-531 47 18
Email: christina@lindegren.se
LinkedIn