Lindegren & Partners AB

Affärsutveckling

Hur matchar er affärsmodell aktuella samhälls-och finansieringstrender?

Affärsutveckling

Affärsutveckling

Hur matchar er affärsmodell aktuella samhälls-och finansieringstrender?

Många av mina kunder står inför stora möjligheter och utmaningar kopplat till det moderna samhällets utveckling. Affärsmodeller förändras och nya perspektiv kring risk och ansvar utvecklas för att bl.a möta klimatförändringar. Geografisk placering, kunder, samverkanspartners och exportmarknader ändrar förutsättningar och skapar nya samfinansieringsmöjligheter från Sverige och den aktuella målmarknaden apropå Agenda 2030.

Det finns behov av att bättre förstå innovationssystemet och olika typer av statlig finansiering. FN, OECD, EU och förstås Sverige prioriterar innovation för att lösa små och stora samhällsutmaningar. Därför finns Ebba Lindegren, Lindegren & Partners som operativ resurs och medhjälpare med kontaktnät och expertis för att underlätta affärsutveckling och taktik i sammanhanget.

 

Se även:

Kontakta mig

Christina Lindegren & Partners AB
Ebba Lindegren
Närtunavägen 409
76294 Rimbo
Tel: 070-2369600
Email: ebba@lindegren.se
LinkedIn