Lindegren & Partners AB

Affärsutveckling

Hur kan kompetensförsörjning stimuleras via nya angreppssätt?

Affärsutveckling

Affärsutveckling

Hur kan kompetensförsörjning stimuleras via nya angreppssätt?

Det är prioriterat i dagsläget att intressera nya målgrupper för innovation. Man vill gärna få fler individer att bli innovatörer för att stimulera befintliga och nya näringar att växa.

Lindegren & Partners har erfarenhet av opinionsbildning till riktade målgrupper via nytänk kring involvering och storytelling. Det kan handla om att anknyta till framtidsfrågor och ge andra associationer som i sin tur föder nya tankar hos målgruppen.

Kanske kan vi hjälpa er innovation att visualiseras på nya sätt för att attrahera finansiering och nya partners.

 

Se även:

Kontakta mig

Christina Lindegren & Partners AB
Ebba Lindegren
Närtunavägen 409
76294 Rimbo
Tel: 070-2369600
Email/message via LinkedIn