Lednings- och verksamhetsutveckling

Vi leder er till framgång

Ebba Lindegren

Presentation

Ebba Lindegren träffar företagsledare, forskare, representanter från små och medelstora företag, klusterledare och institut som vill utveckla sina innovationer och sin kunskap om investeringsmöjligheter.

 

Ebba Lindegren

Presentation

Ebba Lindegren träffar företagsledare, forskare, representanter från små och medelstora företag, klusterledare och institut som vill utveckla sina innovationer och sin kunskap om investeringsmöjligheter.

 

Tjänster

Jag hjälper Er med

Lindegren & Partners kan hjälpa er med upplägg kring finansiering av ert innovativa koncept och med nätverk av specialister inom olika områden som exempelvis…

Städer och logistik

hamnar, flygplatser och stationer

fa-

Miljöteknik

Energi, hav och vatten

fa-

Transport

Fordon, flyg och sjöfart

Fintech

Hållbar och digital finans

Förpackningar

Nya material, design, smarta förpackningar och återvinning

Sport

Sportteknologi och innovation

Christina Lindegren

Presentation

Christina Lindegren arbetar som rådgivare och är specialiserad  på lednings- och verksamhetsutveckling.

 

Track record

Uppdrag

Företaget har sedan starten 1988 arbetat med uppdrag inom stat, kommun och landsting, riksorganisationer, universitet, kyrkan, försvaret och företag.

Bland uppdragsgivarna kan nämnas:

IVA, Norrköpings kommun, Exportrådet ,Röda Korset, Flens kommun, Västerås kommun, IL Returpapper, Norrköpings kommun, Stockholms stadsbyggnadskontor, Saco, Sundsvall kommun, Eurostop, Stadshypotek Västmanland, PackForsk, Pleiad Real Estate AB, Haninge kommun, Lerums kommun, Temaplan, Sveriges Läkarförbund, AMUGruppen, TCO, Metall, Länsstyrelsen i Gävleborgs län, SAF, Solna stad, Enköpings kommun, Näringslivets Ekonomifakta, Länsstyrelsen i Uppsala län, Upec IT, Swerock AB, TBV, Svensk Energi, Wasatornet Invest AB, utvecklingsrådet för den statliga sektorn, Kunskapshuset, Norrtälje kommun, TCO Development, Södertälje kommun, Rimbo pastorat, Göteborgs universitet, Veolia Vatten AB, Försvarsmakten, Landstinget Västmanland, Riksförbundet BRIS, Högskolan Gävle