Lindegren & Partners AB

LEDNINGS– OCH VERKSAMHETSUTVECKLING
Christina Lindegren arbetar som rådgivare och är specialiserad på lednings- och verksamhetsutveckling.
LEDNINGS– OCH VERKSAMHETSUTVECKLING

Lednings- och verksamhetsutveckling

Christina Lindegren arbetar som rådgivare och är specialiserad på lednings- och verksamhetsutveckling.

Verkligheten ändras oavbrutet. Det kan bli dyrt att inte ha tid att hänga med. Däremot behöver det inte kosta så mycket att ha en erfaren och diskret samtalspartner när Du behöver stanna upp och tänka efter. Fråga mig vad jag kan göra. Det kostar ingenting.

-Vad innebär det?

” Jag arbetar tillsammans med chefer och ofta deras medarbetare för att de skall fungera och utvecklas maximalt i sin roller. Det innebär att jag finns med i bakgrunden och följer deras arbete, lyssnar på problem, kommenterar och ger förslag på lösningar. Företaget eller organisationen behöver inte vara i kris för att engagera mig men det behövs helt enkelt en extern resurs när det kärvar eller för att bara utvecklas.”

-Hur arbetar du i dina uppdrag?

” Jag rör mig överallt, tar intryck. Lyssnar av..  Vad står verksamheten för, vad är det för värderingar och attityder som gäller här? Jag vågar säga det där ”svåra” som slår hål på bubblor… så att vi kommer vidare. Och jag medverkar till flervägskommunikation för att åstadkomma större tydlighet och delaktighet kring verksamhetens mål/uppgift och medarbetarnas ansvar och befogenheter. Självklart är jag mån om att förvalta förtroenden och hålla hög diskretion.”

-Varför behöver chefer en extern rådgivare och samtalspartner?

”Chefer som leder verksamheten, mitt i förändringen, behöver ofta någon som lyssnar förutsättningslöst och observant. Någon som stimulerar till omprövning. Och någon som kan gå in i verksamheten operativt, om så krävs.”

-Hur är den framgångsrika chefen?  Kan du se något mönster?

”Idag är chefer så utsatta, mer utbytbara på något vis. Men de chefer som håller, trots stora förändringar, är de som har balans i livet, mellan arbete och privatliv. De som vet att hämta kraft och energi från världen utanför kontoret. Och de framgångsrika vågar be om hjälp och stöd, håller sig med kvalificerade rådgivare. Jag är en sådan; ser mig som en chefsresurs.”

-Och vad behövs för att vara en framgångsrik rådgivare?

” Jag tycker det krävs mognad och mångsidighet att som utomstående bedöma andras värderingar, vanor och synsätt. Integritet är också en nödvändig egenskap. Till detta har man nytta av viss omvärldskunskap, intresse för den aktuella samhällsdebatten och ett omfattande och välförgrenat nätverk. Mina uppdragivare värdesätter att jag kan bidra både strategisk och praktiskt, om så krävs. ”

 

Se även:

Kontakta mig

Christina Lindegren & Partners AB
Christina Lindegren
NÄRTUNAVÄGEN 409
76294 RIMBO
Tel: 08-51293160, 070-531 47 18
Email: christina@lindegren.se
LinkedIn