Lindegren & Partners AB

Uppdrag

Exempel på uppdragsgivare inom stat, kommun, organisationer, regioner, kyrkan och företag.

Uppdrag

Uppdrag

Centralt i mina uppdrag är kommunikation.

Centralt i mina uppdrag är kommunikation. Som extern resurs är det ofta så lätt att få kontakt och möjlighet att lösa nya problem och gamla surdegar.

-Christina, kan du berätta om några uppgifter du löst?

”-Många och knepiga chefsrekryteringar där de beslutande haft olika preferenser. Har man en noga utformad och kommunicerad kravprofil är det lättare att komma till ett beslut i koncensus.

-Ta hand om en avsatt VD och ge honom hjälp till en ny verklighet. Stöd att gå vidare, hitta en plattform och att klara den privata krisen.

-Ge rak information till en chefskandidat i ett ”självmordsuppdrag” och följa hen hela vägen genom en omstrukturering av verksamheten.

-Utvärdera en organisations verksamhet och ge rekommendation om framtida öde.

-En avgående VD vill tillsätta sin efterträdare med en intern kandidat som är tillfrågad. Ordföranden ber mig om hjälp och en fullständig rekryteringsprocess vidtar och internkandidaten tackar mig för att inte bli utvald.

-En avdelningschef på ett forskningsföretag, god vän med VD, har fått många klagomål och VD vill att jag ”pratar lite med hen ”. Efter mina samtal med medarbetare och andra chefer blir min rekommendation att VD flyttar sin vän till en annan tjänst utan chefsansvar. Och så blir det.

– En arbetsgrupp inom en förvaltning kontaktar mig för att de är rädda för och bekymrade över sin chef. Hen är lynnig, ibland med våldsamma utbrott och behandlar sina underställda godtyckligt. Min utvärdering visar att chefen har stora personliga problem vilka ofta dövas med alkohol också på arbetstid. Kontakten med förvaltningschefen leder till terapi och ett tack för hjälpen. Denne hade anat problemet men inte vågat ingripa. Den olycklige chefen var också tacksam.

– En förvaltningschef som rekryterats med stora förhoppningar på sig från en charmad kommunledning, är visionär och vältalig, men ”får inget ur händerna”. Många stormöten, många utfästelser men inga resultat och de närmaste medarbetarna slår larm till högsta ledningen. Mina kontakter och samtal innebär till slut att hen kopplas bort från sin tjänst och får gå i alkoholterapi. En stor grupp personer är besvikna men också lättade och jakten på en ny förvaltningschef börjar.

Se även:

Lindegren & Partners AB, Christina Lindegren case

Uppdrag

Jag har sedan starten 1988 arbetat med uppdrag inom stat, kommun och landsting, riksorganisationer, universitet, kyrkan, försvaret och företag.

Bland uppdragsgivarna kan nämnas:

IVA, Norrköpings kommun, Exportrådet ,Röda Korset, Flens kommun, Västerås kommun, IL Returpapper, Norrköpings kommun, Stockholms stadsbyggnadskontor, Saco, Sundsvall kommun, Eurostop, Stadshypotek Västmanland, PackForsk, Pleiad Real Estate AB, Haninge kommun, Lerums kommun, Temaplan, Sveriges Läkarförbund, AMUGruppen, TCO, Metall, Länsstyrelsen i Gävleborgs län, SAF, Solna stad, Enköpings kommun, Näringslivets Ekonomifakta, Länsstyrelsen i Uppsala län, Upec IT, Swerock AB, TBV, Svensk Energi, Wasatornet Invest AB, utvecklingsrådet för den statliga sektorn, Kunskapshuset, Norrtälje kommun, TCO Development, Södertälje kommun, Rimbo pastorat, Göteborgs universitet, Veolia Vatten AB, Försvarsmakten, Region Västmanland, Riksförbundet BRIS, Högskolan Gävle, Sveriges lantbruksuniversitet.

Kontakt

Christina Lindegren & Partners AB
Christina Lindegren
NÄRTUNAVÄGEN 409
76294 RIMBO
Tel: 070-531 47 18
Email: christina@lindegren.se
LinkedIn